ERSLOJİSTİK Web Sitesi Kullanım Koşulları | www.erslojistik.com

ERSLOJİSTİK Web Sitesi www.erslojistik.com'u ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ERSLOJİSTİK Web Sitesi Web sitesinin sahibi ERSLOJİSTİK olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi ERSLOJİSTİK'e aittir.

Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. ERSLOJİSTİK Web Sitesi web sitesi üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi ERSLOJİSTİK'e ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. ERSLOJİSTİK Web Sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. ERSLOJİSTİK kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3. ERSLOJİSTİK, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. ERSLOJİSTİK Web Sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili içeriğin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ERSLOJİSTİK web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

ERSLOJİSTİK Web Sitesi www.erslojistik.com Değişiklik Yapma Hakkı

ERSLOJİSTİK web sayfasında ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; bilginin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

ERSLOJİSTİK Web Sitesi web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı ERSLOJİSTİK Web Sitesi'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, ERSLOJİSTİK Web Sitesi olarak bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, ERSLOJİSTİK firmasının uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

ERSLOJİSTİK Web Sitesi Web Sitesi'nin sahibi ERSLOJİSTİK'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve ERSLOJİSTİK Web Sitesi web sayfasının sunumu ERSLOJİSTİK ya da ERSLOJİSTİK'in lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. ERSLOJİSTİK'den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, ERSLOJİSTİK Web Sitesi ya da web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online, sosyal medya ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

ERSLOJİSTİK, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ERSLOJİSTİK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; bilginin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile ERSLOJİSTİK'nin kullanım / ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

ERLOJİSTİK tek renk transparan png logo dosyası

Copyright (c) 2013 - 2014 erslojistik.com Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa | Kurumsal * Şirket Profilimiz * Misyonumuz * Vizyonumuz * Değerlerimiz * Hedeflerimiz | Lojistik Hizmetlerimiz * Liftli Taşımacılık * Soğuk Taşımacılık * Standart Frigofirik Taşıma * Cool Frigofirik Taşıma * Cold Frigofirik Taşıma * Freeze Frigofirik Taşıma * Medikal Taşımacılık * Medikal Taşıma Nedir ? * Fuar Taşımacılığı * Parsiyel Taşımacılık * Piyano Taşımacılığı * Proje Taşımacılığı | Sektörel Dizin | Lojistik Sözlüğü | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın
Facebook | twitter | Linkedin | Google Plus | tumblr | Pinterest

Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Site Haritası | Sosyal Medya'da ERSLOJİSTİK